Wybory Samorządowe 2018


 
 
Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia  14  sierpnia 2018 r.
w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia  14  sierpnia 2018 r.
w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na koniec roku poprzedzającego rok, w którym są przeprowadzane wybory

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r.
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r.
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r.
o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Informacja dotycząca Urzędnika Wyborczego w Gminie Lgota Wielka


OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO  z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 21/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim

Pliki do pobrania:
  Rozporzadzenie o wyborach.pdf

  Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 sierpnia 2018 r. I.pdf

  Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 sierpnia 2018 r. II.pdf

  Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 sierpnia 2018 r. III.pdf

  Obwieszczenie WŁ z 24.04.2018

  Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych
Rejestr zmian
Wprowadził Michał Waloch 2017-06-19 14:51:08
Ostatnia aktualizacja Michał Waloch 2018-08-16 12:37:04
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 687